About us

Het Otilka Quartet, een dynamisch en internationaal ensemble van vier nieuwsgierige muzikanten, is ontstaan uit een gedeelde passie voor klassieke muziek en de wil om de grenzen van traditioneel strijkkwartetspel te verleggen. Naast het spelen van het standaardrepertoire, experimenteert het kwartet met; het spelen van werken van minder bekende componisten, de kunst van het arrangeren en het fuseren van muziekstijlen, zoals onder andere jazz, tango en moderne muziek.

Opgericht in september 2020 aan het prestigieuze Conservatorium van Amsterdam, in Nederland, heeft dit strijkkwartet zich snel gevestigd als een veelbelovend ensemble in de wereld van de kamermuziek. Het Otilka Quartet bestaat uit vier getalenteerde musici: Iris van Nuland, Lucien Renette, Francisca Galante en Job Huiskamp.

 Het optreden van het Otilka Quartet op de Nederlandse televisie in het populaire programma “Podium Klassiek” en hun meerdere uitzendingen op de nationale radio “NPO Klassiek”, heeft het publiek geboeid en hen erkenning opgeleverd.

 De reis van dit kwartet begon onder de begeleiding van bekende musici, waaronder; Dmitri Ferschtman, Peter Brunt en Ed Spanjaard. Zij speelden een rol bij het vormgeven van hun artistieke identiteit door het geven van de juiste tools.

Een belangrijk moment in hun carrière kwam in april, toen het Otilka Quartet de kans kreeg om het Tweede Strijkkwartet van Hans Henkemans in première te brengen, een compositie die meer dan 90 jaar verborgen en onbekend was gebleven. Tot op heden blijft het Otilka Quartet het enige strijkkwartet dat dit opmerkelijke stuk in hun repertoire heeft.

Met als basis Nederland, blijft het Otilka Quartet het publiek interessen door hun frisse kijk op de muziekwereld.

———–

The Otilka Quartet, a dynamic and international ensemble of four curious musicians, was born from a shared passion for classical music and a desire to push the boundaries of traditional string quartet playing. Besides playing the standard repertoire, the quartet experiments with lesser-known composers, indulging in the art of arrangement and embracing a fusion of musical styles such as jazz, tango, modern, among others.

Founded in September 2020 at the prestigious Conservatorium van Amsterdam, in the Netherlands, this string quartet has quickly established itself as a promising ensemble for the world of chamber music. Compromising four talented musicians, Otilka Quartet is made up of Iris van Nuland, Lucien Renette, Francisca Galante and Job Huiskamp.

The Otilka Quartet’s appearance on Dutch television in the acclaimed show “Podium Klassiek” and their multiple broadcasts on national radio “NPO Klassiek” has captivated audiences and garnered them recognition.

The Quartet’s journey began under the mentorship of renowned musicians including Dmitri Ferschtman, Peter Brunt and Ed Spanjaard who played a role of shaping their identity and giving the right tools to explore their artistic foundation.

A significant moment in their journey came in April, when the Otilka Quartet had the distinct privilege of premiering Hans Henkemans’ Second String Quartet, a composition that had remained hidden and unknown for over 90 years. As of this date, the Otilka Quartet remains the sole string quartet to include this remarkable piece in their repertoire.

With their base in the Netherlands, the Otilka Quartet continues to captivate audiences and bringing a fresh perspective to the art form.

 

 
 

Our members:

©2023 by Otilka Quartet

All photos by ©Ewald Geerdink

Scroll to Top